Hakkımızda

Profesyonel Halı Temizleyicileri Yardımlaşma Derneği

Avrupa ülkelerinde yüz yılı aşkın bir zamandan beri  sektör haline gelen halı yıkama işi ülkemizde değişen sosyoekonomik yapıya paralel olarak gelişmeye başlamış, yaklaşık 35-40 yıl öncesinde büyük metropollerde, son 15 yıldır da Anadolu’nun diğer şehirlerinde çalışma alanı bulmuştur. Gerek değişen sosyoekonomik yapı gerek insanların ekonomik anlamda belirli noktaya gelmesi ve gerekse şehirlerde devam eden apartmanlaşma süreci ve çalışan bayanların artması  halı yıkama/temizleme işine talebi artırmış ve büyük bir sektör haline gelmiştir.

Ancak her yeni doğan sektörde olduğu gibi bu sektörde de belki de doğum sancısı olarak adlandırabileceğimiz belirli sıkıntılar yaşanmaktadır. Yeni bir faaliyet alanı olduğu için doğal olarak standartları henüz tam olarak bilinmemekle beraber, yetkililer tarafından da yeterince denetlenememektedir. Kontrolsüz bir şekilde büyüyen halı yıkama sektörü, sorunlar yumağı haline gelmektedir.Bu yüzden farklı firmalarda farklı uygulamalar ve bilinçsizce yapılan yatırımlar sektör sorunlarının çözümünü güçleştirmektedir. Bu durum sektörün sağlıklı gelişmesine engel olmakla birlikte, tüketici sorunları çoğalmakta, kayıt dışı ve ruhsatsız işletmelerde sağlık ve hijyen kurallarına uygun olmayan uygulamalarla doğal kaynaklar israf edilmekte, atık sularla çevre zarar görmekte, yanıltıcı sahte reklamlarla ve haksız rekabetle sektörün gelişmesi ve kayıtlı istihdam engellenmektedir. İşini düzgün yapan, yasal ve mali sorumluluklarını yerine getiren, bu işe yıllarını ve gönlünü vermiş, değişime ve gelişime açık sektör temsilcisi meslektaşlarımızın mağduriyetine sebep olunmaktadır.

2005 yılında MYDET Firması ve Antalya AKDENİZ HALI TEMİZLEME Firmasının önderliği ve ev sahipliğinde, Türkiye genelinden bulundukları illerde marka olmuş Halı Yıkama Firmalarının temsilcilerinin tanışması amacıyla ANTALYA IC GREEN PALACE de  organize edilen toplantıda katılımcıların istekleri doğrultusun da temelleri atılan derneğimiz 2006 yılında Türkiye genelinde çeşitli İllerden gelen emeğine, mesleğine, meslektaşına değer veren, işinin ehli, değişime ve gelişime açık, sektörde sorunun değil çözümün parçası olmak isteyen duyarlı ve özverili  42 meslektaşımızla ilk genel kurulumuzu yaparak kurucu başkanımız Sn. Azem Kökez (Akdeniz Halı Temizleme) beyin başkanlığında PROFESYONEL HALI TEMİZLEYİCİLERİ YARDIMLAŞMA DERNEĞİNİ (PHTYD) kurulmuştur.

Derneğimiz ilk etapta üç aşamalık bir hedefi gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Birinci aşamada, ülkemizde bu sektörde ciddi manada faaliyet gösteren firmaları bir çatı altında toplayarak, tanıştırıp kaynaştırmak, teknoloji, bilgi ve tecrübe paylaşımını sağlayabilmek dolayısı ile halı yıkama meslek standartlarının hazırlanması çalışmalarına katkı sağlayarak, sektöre bir standart getirmenin ilk temellerini atabilmektir. İkinci aşamada; bir araya gelen firmaların oluşturduğu tüzel kişiliğin gücünü de kullanarak mevzuat ve yasal yollarla sektör  sorunlarımızı gerekli platformlarda dile getirerek çözümler üretebilmektir.

Meslektaşlarımızın ortak çıkarlarının korunması, işletmelerimizin kurumsallaşması ,meslek standartlarımızın uygulanmasının takibi, haksız rekabetin önlenmesi için birlikte hareket edebilme iradesinin sağlanması, mesleğimize saygınlık kazandırmak için bağlı olduğumuz odalar da gerekli temsil haklarımızı kullanarak yetkililerin bu konuda dikkatlerini çekmek, mesleğimizin 3308 sayılı yasada yer alabilmesi için meslek olarak tanınmanın taleplerini artırmak ve sektörde toplam kaliteye ulaşmak. Üçüncü aşamada ise belirli bir standarda kavuşmuş sektörde faaliyet gösteren firmaların gerek teknolojik yatırımlarında ve gerekse sektörle ilgili sarf malzemelerinin, güç birliği avantajının kullanılarak daha ekonomik teminini sağlamaktır.

Bu mesleğe gönül vermiş, ticari ve toplum ahlak kurallarına uyumlu, düşman rakip olmak yerine dost meslektaş olmayı benimseyen ve birlikten kuvvet doğar ilkesiyle hareket edebilen meslektaşlarımızı da bu camiada görmekten onur duyarız.

15/MART/2006

PHTYD YÖNETİM KURULU