Meslek Sınıflandırma Toplantısı Ankara

Toplantılar

ULUSAL MESLEK SINIFLANDIRMA SİSTEMİ

Ankara’da gerçekleşen Ulusal Meslek Sınıflandırma Sistemi toplantısına Phtyd ve Marhalfed yönetimi çağırılmıştır. Toplantıya Phtyd yönetimi ve Marhalfed yönetimi olarak katılım sağladık.

Toplantıda bizler de mesleğimizle ilgili tanımlar hakkında (yıkama ustası, yıkama işçisi, tamir-bakım elemanı, servis elemanı) görüşlerimizi yetkililerle paylaştık. Toplantının mesleğimize hayırlı olmasını temenni ederiz. Aşağıda Ulusal meslek sınıflandırma sistemi ile ilgili açıklama mevcuttur:

Ulusal İstihdam Stratejisi ve Eylem Planları kapsamında temel politika eksenlerinden biri “Eğitim İstihdam İlişkisinin Güçlendirilmesi” olarak belirlenmiş ve söz konusu politika eksenine yönelik eylem planı oluşturulmuştur. “Eğitim İstihdam İlişkisinin Güçlendirilmesi” politika ekseni doğrultusunda, Kurumumuzun sorumlu olduğu 4.9 numaralı tedbir “Ülkemizde icra edilen mesleklerin ve tanımlarının yer aldığı ulusal meslek sınıflama sistemi oluşturulacak, iş gücü piyasasının kuramsal, istatistiki ve bilişim altyapısı bu sınıflama sistemine göre yeniden düzenlenecektir” şeklinde tanımlanmıştır.
Bu kapsamda, Ulusal Meslek Sınıflama Sisteminin oluşturulmasına ilişkin çalışmalar Mesleki Yeterlilik Kurumu koordinasyonunda başlatılmıştır. Söz konusu çalışma ile temel olarak;
• Türkiye’de işgücü piyasasının genel özelliklerine uygun ve aynı zamanda uluslararası meslek sınıflama sistemi ile uyumlu bir ulusal meslek sınıflama sistemi oluşturulması
• Mesleki tanımlama ve sınıflama çalışmaları açısından kurumlar arasındaki farklı yaklaşımlar nedeniyle ortaya çıkan sorunların giderilmesi
• Teknolojik gelişmelerin etkisiyle ortaya çıkan güncellemelerin yapılmasına yönelik politika ve programların geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Ulusal Meslek Sınıflama Sisteminin oluşturulmasına ilişkin çalışmalar kapsamında ilgili tarafların temsil edildiği Ulusal Meslek Sınıflama Sistemi Çalışma Grubu oluşturulmuş ve meslek sınıflama sisteminin tasarımının oluşturulmasına yönelik esaslar belirlenmiştir. Söz konusu esaslar doğrultusunda başlatılan teknik çalışmalar 27 sektörde oluşturulan çalışma gruplarıyla yapılan toplantılardan sonra tamamlanacaktır. Bu çerçevede; Finans, Medya, İletişim ve Yayıncılık, Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Tekstil, Hazır Giyim ve Deri ile Otomotiv sektörlerinde hazırlanan taslak sınıflamanın doğrulanması ve sektörün önerilerinin alınmasına yönelik çalışmalar Kurumumuz koordinasyonunda Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından yürütülmüştür. Söz konusu çalışmalar tüm sektörlerde tamamlandıktan sonra taslak sınıflama kamuoyu görüşüne sunulacak, gelen görüşler yansıtıldıktan sonra ise Ulusal Meslek Sınıflama Sistemi Çalışma Grubu’na sunulacaktır.

Mesleki Yeterlilik Kurumu
Bu yazıyı paylaşmak ister misiniz?
Twitter
Visit Us
Follow Me
YouTube
Pinterest
Instagram
LinkedIn
Share