PHTYD 6. Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı

Toplantılar

Sayın Üyelerimiz, 04/02/2022 Cuma günü saat 20.00 de Antalya Lara LİMAK OTEL de aşağıdaki Gündem Maddelerini Görüşmek üzere Olağan Genel Kurulumuza teşriflerinizi Rica ederiz.
Salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde genel kurulumuz 25/02/2022 de aynı yer ve saat te çoğunluk aranmaksızın, ilgili yönetmeliğe göre yapılacaktır.
GÜNDEM;1- Açılış, yoklama
2- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması
3- Divan Kurulu Seçimi
4- 2019-2021 dönemi Faaliyet Raporu okunması, müzakeresi ve oylanarak ibrası
5- 2019-2021 dönemi Denetim Kurulu Raporu okunması, gelir-gider hesap özetinin müzakeresi ve oylanarak ibrası
6- Yönetim Kurulu sayısının 9 asil ve 9 yedek olması için tüzük değişikliğinin müzakere edilmesi ve oylanması
7- Yeni yönetim Kurulu nun ilan edilmesi ve oylanması
8- Yeni Denetim Kurulunun ilanı ve oylanması
9- Diğer görüş ve önerilerin görüşülmesi
10- Kapanış.

Bu yazıyı paylaşmak ister misiniz?
Twitter
Visit Us
Follow Me
YouTube
Pinterest
Instagram
LinkedIn
Share